• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Reklama

AKTUALNOŚCI

Rosnąca rola Silversów w gospodarceW dynamicznym świecie biznesu firmy poszukujące nowych rozwiązań kadrowych muszą stawić czoła wyzwaniu zarządzania zespołami składającymi się z pracowników różnych pokoleń.

Tworzenie międzypokoleniowych zespołów stało się dziś wyznaniem dla specjalistów od Human Resources. Coraz większą rolę w konstruowaniu innowacyjnych i stabilnych zespołów odgrywają Silversi. To oni w przyszłości będą tworzyć „core” przedsięwzięć biznesowych.

Do niedawna rekruterzy skupiali się na poszukiwaniu wybitnych talentów reprezentujących młodsze pokolenie pracowników. Z badań jednak wynika, że społeczeństwa Europy starzeją się, a dzięki postępowi medycyny i świadomości potrzeby dbania o kondycję ciała i umysłu duża część 50-latków pozostanie czynna zawodowo jeszcze przez długi czas. Autorzy raportu Unii Europejskiej „Silver Economy Study” szacują, że do 2060 roku jedna trzecia Europejczyków będzie w wieku 65 lat i więcej. Wynika z tego, że dzisiejsi i przyszli Silversi będą dłużej aktywni na polu zawodowym oraz konsumenckim niż ich poprzednicy. Należy zatem przewidywać, że w najbliższym czasie ich rola w nowoczesnej gospodarce będzie systematycznie rosła.  

Stabilność i odpowiedzialność

Stając się częścią każdej organizacji, Silversi przynoszą ze sobą bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, które jest nieocenione z punktu widzenia planowania i rozwoju. Ich wiedza może być potrzebna do rozwiązywania złożonych problemów, podejmowania strategicznych decyzji, a także do szkolenia młodszych pracowników. Mogą pełnić rolę innowatorów, wprowadzając nowe pomysły i podejścia, które stymulują rozwój firmy. Warto również zauważyć, że Silversi mogą przyczynić się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy, która jest coraz bardziej ceniona w biznesie. Firmy, które promują takie podejście, często osiągają lepsze wyniki, a ich pracownicy są bardziej kreatywni, innowacyjni i skuteczniejsi w realizacji zakładanych celów. Silversi, z racji swojego doświadczenia, są idealnymi kandydatami do odgrywania ról kierowniczych. Mają szerokie spojrzenie na stawiane przed nimi zagadnienia, a także promują stabilne i zrównoważone sposoby zarządzania. Posiadają wiedzę na temat złożonych procesów, pilnują timingu oraz przewidują ewentualne przeszkody w realizacji założonych celów. Wykazują się także umiejętnościami miękkimi, skutecznie motywując kierowane przez siebie zespoły. Ich szeroka wiedza pozwala im tworzyć alternatywne i bezpieczne scenariusze, które uwzględniają optymalizację kosztów, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia opłacalności opracowywania nowych produktów czy usług.

- Już od kilku lat widzimy potrzebę uaktywnienia wysokiej jakości specjalistów z pokolenia Siversów. Do niedawna widzieliśmy trend zatrudniania młodych specjalistów, którzy płynnie posługują się nowoczesnymi narzędziami, jednak w naszym odczuciu brakowało im ugruntowanego doświadczenia w realizacji i koordynacji złożonych projektów. Z czasem nasze obserwacje potwierdziły się. Platforma Redegate.com ma w swojej bazie blisko 2000 najwyższej jakości specjalistów z bogatym, nawet kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym w polskich i międzynarodowych firmach oraz w obrębie różnych kultur organizacyjnych. Są oni w stanie „z dnia na dzień” stworzyć i poprowadzić dedykowane zespoły projektowe. Posiadają potrzebną wiedzę merytoryczną, ale też są dobrymi liderami i potrafią kierować złożonymi zespołami. Teraz za pośrednictwem naszej platformy internetowej z ich usług może skorzystać każda firma, która poszukuje nowej energii do rozwoju i świeżego spojrzenia na swój biznes – mówi Grzegorz Gawroński, CEO Redegate.com

Owocna współpraca Silversów z pokoleniem Z


Dziś firmy pokładają nadzieję na stabilny rozwój właśnie w specjalistach z generacji Silvesów. To oni mają tworzyć stabilne i przewidywalne rozwiązania, które będą wprowadzane życie przy współpracy z młodymi talentami, również tymi z pokolenia Z. Wychowywali się oni w erze cyfrowej, dlatego są bardzo biegli technologicznie. Wśród najbardziej odpowiednich dla nich stanowisk należy wymienić te, które pozwalają na wykorzystanie ich umiejętności technicznych, kreatywności i zrozumienia najnowszych trendów. Z powodzeniem mogą pełnić rolę specjalistów ds. mediów społecznościowych, gdyż w naturalny sposób rozumieją sposób działania tych platform. Dzięki swojej biegłości w korzystaniu z najnowszych technologii i danych, mogą być również idealnymi kandydatami na stanowiska związane z ich analizą. Ponadto, jako osoby ceniące innowacyjność, mogą pełnić role związane z tworzeniem i wdrażaniem nowych pomysłów. Mają oni bardzo dużą motywację do kreowania unikatowych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby nowej ekonomii opartej o cyfrowe rozwiązania, gdyż potrafią dobrze je diagnozować i definiować. Potrafią być jeszcze bardziej efektywni, jeśli zostaną odpowiednio zmotywowani i ukierunkowani przez starszego lidera zespołu, który jest również w stanie przewidzieć szanse oraz zagrożenia realizacyjne. Umiejętność Silversów do oszacowania powodzenia projektów, ich otwartość umysłu w połączeniu z dążeniem pokolenia Z do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań to dzisiejszy klucz do sukcesu.

- Zasilenie zespołu firmy poprzez platformę Redegate.com, w bardzo krótkim czasie, do 72 godzin!, przez zewnętrznego Interim Managera z bogatym doświadczeniem w dziedzinach takich, jak zarządzanie operacyjne, finanse, IT, HR, marketing i innych, pozwala obudzić na nowo potencjał tkwiący w posiadanych kadrach. Wyznaczanie czytelnych celów, nakierowanie na zadania oraz szkolenia i mentoring pozwalają poprawić dotychczasową efektywność projektów – mówi Kacper Pupin, współwłaściciel Redegate.com

Połączyć dwa światy w jednej firmie

Silversi, z ich bogatym doświadczeniem i umiejętnościami, są cennym zasobem dla każdej organizacji. Cenią sobie stabilność i możliwość przekazywania swojej wiedzy młodszym pokoleniom. W naturalny sposób doceniają wzajemny szacunek i zrozumienie. Z drugiej strony pokolenie Z, urodzone i wychowane w erze cyfrowej, poszukuje innowacyjności, elastyczności i możliwości szybkiego awansu. Jest ono często mocno zorientowane na samorozwój i osiąganie założonych celów na polu prywatnym. Mając to na uwadze, specjaliści ds. Human Resources powinni budować zespoły, w których kluczowe pozycje odgrywać będą doświadczeni pracownicy, jeszcze do niedawna spychani na zawodowy margines z racji swojego wieku. Ustabilizowani w życiu prywatnym, często realizują się w pracy i wkładają więcej zaangażowania w projekty, wnosząc w nie nieocenioną wiedzę praktyczną. To oni w najbliższym czasie mają być fundamentem dla firm. Natomiast idealnym uzupełnieniem zespołów roboczych są dynamiczne i poszukujące nieszablonowych rozwiązań młode talenty z pokolenia Z, które będą tworzyć nowe wizje i wartości pod doświadczonym i przychylnym okiem Silversów.

---
Redegate.com to 1. w Polsce portal łączący ekspertów najwyższego szczebla

Redegate.com to pierwszy i jedyny w Polsce portal typu „marketplace” umożliwiający współpracę doradców z najróżniejszych dyscyplin z firmami. Baza zgromadzonych ekspertów liczy już blisko 2000 osób. Redegate.com jest to ogólnodostępna baza ekspertów wszystkich szczebli w sześciu obszarach doradztwa biznesowego jakimi są: zarządzanie strategiczne, zarządzania operacyjne, transformacja cyfrowa, zasoby ludzkie, sprzedaż i marketing oraz finanse. Łączy on firmy poszukujące wsparcia do realizacji projektów biznesowych ze specjalistami dysponującymi odpowiednim doświadczeniem i wiedzą. Portal gwarantuje pewność i szybkość realizacji projektów, a zgłaszające się do współpracy firmy otrzymują listę dedykowanych kandydatów już do 72 godzin!.  Za pośrednictwem portalu Redegate.com firmy i specjaliści w bardzo transparentny sposób mogą dopasować cele i zasady kooperacji oszczędzając czas i redukując koszty.